L'histoire de l'âne, en hébreu
[version de Dana Cohen]